www.facebook.com/EwelinkaLashes/
top of page

Wstęp
Witamy w „Informacjach o ochronie prywatności firmy Evelash”. „Evelash” szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza informacja o polityce prywatności poinformuje Cię, w jaki sposób dbam o Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz moją stronę (niezależnie od tego, skąd ją odwiedzasz) lub gdy do mnie dzwonisz lub wysyłasz e-mail, a także informuje o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

1. WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEM 
2. DANE, KTÓRE ZBIERAM NA TEMAT CIEBIE
3. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE
4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJĘ TWOJE DANE OSOBOWE
5. UJAWNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
6. PRZELEWY MIĘDZYNARODOWE
7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
8. PRZECHOWYWANIE DANYCH
9. TWOJE PRAWA
10. SŁOWNICZEK
1. Ważne informacje i kim jest Evelash
Cel niniejszej informacji o prywatności
Niniejsza informacja o prywatności ma na celu dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób Evelash zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe podczas korzystania z tej witryny, w tym wszelkie dane, które możesz podać za pośrednictwem tej witryny, gdy zapisujesz się do naszego biuletynu, kupujesz produkt lub usługę lub weź udział w konkursie. Ta strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci. Ważne jest, aby zapoznać się z niniejszą informacją o prywatności wraz z wszelkimi innymi uwagami dotyczącymi prywatności lub informacjami dotyczącymi rzetelnego przetwarzania, które możemy udostępnić w określonych przypadkach, gdy  Zbieram lub przetwarzam Twoje dane osobowe, abyś był w pełni świadomy, w jaki sposób i dlaczego używam Twoich danych. Niniejsza informacja o prywatności uzupełnia inne informacje i nie ma na celu ich unieważnienia.
Kontroler
Evelash  jest administratorem i odpowiada za Twoje dane osobowe (zwane łącznie „moje”, „ja” lub „ja”, „Evelash” w niniejszej informacji o ochronie prywatności). W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie prywatności, w tym wszelkich próśb o skorzystanie z przysługujących Ci praw, skontaktuj się ze mną, korzystając z danych podanych poniżej.
Szczegóły kontaktu
Pełna nazwa osoby prawnej: Usługi przedłużania rzęs Evelash
Menedżer ds. prywatności: Ewelina Janusz
Adres e-mail: kozunia500@hotmail.com
Adres pocztowy: 29 sanderson ave, Uddingston. G716jx Glasgow 
Numer telefonu: 07522138629
Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), brytyjskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych (www.ico.org.uk). Byłbym jednak wdzięczny za możliwość zajęcia się Twoimi obawami, zanim zwrócisz się do ICO, więc w pierwszej kolejności skontaktuj się z Evelash.
Twój obowiązek informowania Evelash o zmianach
Ważne jest, aby posiadane przeze mnie dane osobowe były dokładne i aktualne. Proszę o informowanie mnie, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie relacji z Evelash. 
Linki stron trzecich
Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji osób trzecich. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Evelash nie kontroluje tych stron internetowych osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu Mojej witryny zachęcam do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.
2. Dane, które zbieram o Tobie
Dane osobowe lub dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można zidentyfikować tę osobę. Nie obejmuje danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe). Evelash może gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, które pogrupowałem w następujący sposób:
Dane Tożsamości obejmują imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.
Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
Dane finansowe obejmują dane rachunku bankowego i karty płatniczej.
Dane transakcji zawierają szczegóły dotyczące płatności na rzecz i od Ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług zakupionych od Evelash.
Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienie i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do tej witryny.
Dane profilu obejmują nazwę użytkownika i hasło, dokonane przez Ciebie zakupy lub zamówienia, Twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety.
Dane użytkowania obejmują informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług.
Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują Twoje preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od Evelash  oraz Moje strony trzecie i Twoje preferencje komunikacyjne.

Evelash gromadzi również, wykorzystuje i udostępnia dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zagregowane mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale nie są uważane za dane osobowe w świetle prawa, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład mogę zagregować Twoje dane o użytkowaniu, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączę lub połączę Dane zagregowane z Twoimi danymi osobowymi, aby mogły bezpośrednio lub pośrednio Cię zidentyfikować, traktuję połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

Evelash nie gromadzi żadnych Specjalnych Kategorii Danych Osobowych o Tobie (obejmuje to szczegóły dotyczące Twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacje o Twoim zdrowiu oraz dane genetyczne i biometryczne) . Nie zbieram też żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.

Jeśli nie podasz danych osobowych
Jeżeli Evelash musi zbierać dane osobowe zgodnie z prawem lub warunkami umowy, którą mam z tobą, a ty nie dostarczysz tych danych na żądanie, mogę nie być w stanie wykonać umowy, którą mam lub próbuję zawrzeć z tobą (na przykład w celu dostarczenia towarów lub usług). W takim przypadku być może będę musiał anulować produkt lub usługę, którą masz u mnie, ale Evelash powiadomi Cię, jeśli tak jest w danym momencie.
3. W jaki sposób zbierane są Twoje dane osobowe?
Evelash korzysta z różnych metod zbierania danych od Ciebie i o Tobie, w tym poprzez:
Bezpośrednie interakcje.Możesz dać  Ja swoją tożsamość, dane kontaktowe i finansowe, wypełniając formularze lub korespondując ze mną listownie, telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz, gdy:
ubiegać się o nasze produkty lub usługi;
założyć konto w Mojej witrynie;
subskrybować Moje usługi lub publikacje;
zażądać wysłania do Ciebie materiałów marketingowych;
przystąpić do konkursu, promocji lub ankiety; lub
przekaż Evelash informację zwrotną.
Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Kiedy wchodzisz w interakcję z naszą stroną internetową, mogę automatycznie gromadzić Dane techniczne dotyczące Twojego sprzętu, działań i wzorców przeglądania. Zbieram te dane osobowe za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii.
Osoby trzecie lub źródła publicznie dostępne. Mogę otrzymywać dane osobowe o Tobie od różnych stron trzecich.
4. Jak wykorzystuję Twoje dane osobowe
Evelash będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwala nam na to prawo. Najczęściej będę wykorzystywał Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach: • Gdzie muszę wykonać umowę  Zaraz wejdę lub wszedłem z tobą. • Gdzie jest to konieczne dla My  uzasadnione interesy (lub interesy osoby trzeciej) oraz Twoje interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne wobec tych interesów. • Gdzie muszę przestrzegać obowiązku prawnego lub regulacyjnego. Zasadniczo nie opieram się na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych w inny sposób niż w związku z wysyłaniem do Ciebie komunikatów marketingu bezpośredniego od osób trzecich za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej. Masz prawo wycofać zgodę na marketing w dowolnym momencie, kontaktując się z Evelash. Cele, dla których będę wykorzystywał Twoje dane osobowe  Poniżej przedstawiam w formie tabeli opis wszystkich sposobów, w jakie planuję wykorzystać Twoje dane osobowe, oraz podstawy prawne, na których się opieram. W stosownych przypadkach określiłem również, jakie są moje uzasadnione interesy. Pamiętaj, że mogę przetwarzać Twoje dane osobowe na więcej niż jednej zgodnej z prawem podstawie, w zależności od konkretnego celu, w jakim wykorzystuję Twoje dane. Skontaktuj się z Evelash  jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której opieram się przetwarzając Twoje dane osobowe, jeżeli więcej niż jedna podstawa została wskazana w poniższej tabeli.

Cel/Działanie     Rodzaj danych     Podstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa prawnie uzasadnionego interesu
Aby zarejestrować Cię jako nowego klienta     (a) Tożsamość
(b) Kontakt Wykonanie umowy z Tobą     Wykonanie umowy z Tobą
Aby przetworzyć i dostarczyć zamówienie, w tym:
(a) Zarządzaj płatnościami, opłatami i prowizjami
(b) Zbierz i odzyskaj pieniądze należne Evelash     (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Finansowy
(d) Transakcja
(e) Marketing i komunikacja     (a) Wykonanie umowy z Tobą
(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu odzyskania długów wobec Evelash )
Aby zarządzać Moją relacją z Tobą, która będzie obejmować:
(a) Powiadamianie Cię o zmianach w Moich warunkach lub polityce prywatności
(b) Proszenie o pozostawienie recenzji lub wypełnienie ankiety     (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Marketing i komunikacja     (a) Wykonanie umowy z Tobą
(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
(c) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby aktualizować nasze rejestry i badać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług)
Aby umożliwić Ci udział w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnieniu ankiety     (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Użycie
(e) Marketing i komunikacja     (a) Wykonanie umowy z Tobą
(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby zbadać, w jaki sposób klienci korzystają z My  produkty/usługi, aby je rozwijać i rozwijać Mój biznes)
Aby administrować i chronić My  biznes i ta strona internetowa (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)     (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Techniczne     (a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (do prowadzenia naszej działalności, świadczenia usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwa sieci, zapobiegania oszustwom oraz w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy)
(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
Aby dostarczać Ci odpowiednią zawartość witryny i reklamy oraz mierzyć lub rozumieć skuteczność reklam, które Ci serwuję     (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Użycie
(e) Marketing i komunikacja
(f) Techniczne     Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (badanie, w jaki sposób klienci korzystają z Moich produktów/usług, rozwijanie ich, rozwijanie Mojej działalności oraz informowanie  Moja strategia marketingowa)
Aby korzystać z analizy danych w celu ulepszenia mojej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń     (a) Techniczne
(b) Użycie     Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (określenie typów klientów dla moich produktów i usług, aby zachować moje  strona internetowa zaktualizowana i odpowiednia, do rozwoju  moją firmę i informowanie o mojej strategii marketingowej)
Aby przedstawiać Ci sugestie i zalecenia dotyczące towarów lub usług, które mogą Cię zainteresować     (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Techniczne
(d) Użycie
(e) Profil     Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (rozwijanie moich produktów/usług i rozwój  mój biznes)
Marketing
Evelash  starać się zapewnić Ci wybór dotyczący niektórych zastosowań danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy. Oferty promocyjne ode mnie. Mogę wykorzystać Twoje Dane Tożsamości, Kontaktowe, Techniczne, Użytkowania i Profilowe, aby wyrobić sobie pogląd na to, czego możesz chcieć lub potrzebować lub co może Cię zainteresować. W ten sposób decyduję, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Ciebie odpowiednie (nazywam to marketingiem). Będziesz otrzymywać wiadomości marketingowe ode mnie i/lub moich wyznaczonych zewnętrznych dostawców mailingów marketingowych, jeśli zażądałeś ode mnie informacji lub kupiłeś ode mnie towary lub usługi lub jeśli podałeś mi swoje dane podczas udziału w konkursie lub rejestracji w promocji oraz , w każdym przypadku nie zrezygnowałeś z otrzymywania tego materiału marketingowego.

Rezygnacja
Możesz poprosić mnie lub strony trzecie o zaprzestanie wysyłania wiadomości marketingowych w dowolnym momencie, logując się na stronie internetowej i zaznaczając lub odznaczając odpowiednie pola, aby dostosować swoje preferencje marketingowe lub korzystając z linków rezygnacji w każdej wysłanej do Ciebie wiadomości marketingowej. Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania tych wiadomości marketingowych, nie będzie to dotyczyć danych osobowych przekazanych mi w wyniku zakupu produktu/usługi, doświadczenia z produktem/usługą lub innych transakcji.

Ciasteczka
Moja witryna używa plików cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszej witryny. Pomaga mi to zapewnić Ci dobre wrażenia podczas przeglądania mojej witryny, a także pozwala mi ulepszać moją witrynę. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przeze mnie plików cookie. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub ostrzegała, gdy witryny internetowe ustawiają lub uzyskują dostęp do plików cookie. Jeśli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookie, pamiętaj, że niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub nie działać prawidłowo.

Zmiana celu
Wykorzystam Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, dla których  Zebrałem go, chyba że zasadnie uznamy, że muszę go użyć z innego powodu i ten powód jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, skontaktuj się z Evelash.
Jeśli będę musiał wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomię Cię o tym i wyjaśnię podstawę prawną, która mi na to pozwala.
Informujemy, że mogę przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy i zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.
5. Ujawnianie Twoich danych osobowych
Evelash może być zmuszona do udostępnienia Twoich danych osobowych zewnętrznym stronom trzecim lub stronom trzecim, którym mogę zdecydować się na sprzedaż, przeniesienie lub połączenie części mojej firmy lub moich aktywów. Wymagam od wszystkich osób trzecich poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalam naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalam im jedynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.
6. Przelewy międzynarodowe
Nie przekazuję Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), chyba że za Twoją wyraźną zgodą i z uzasadnionych powodów.
7. Bezpieczeństwo danych
Wdrożyłem odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do Twoich danych osobowych w nieautoryzowany sposób, zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczam dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, które mają potrzebę biznesową ich poznania. Będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na moje polecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności. Wdrożyłem procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomię Ciebie oraz odpowiednie organy regulacyjne o naruszeniu, w przypadku gdy jest to prawnie wymagane aby to zrobić.
8. Zatrzymywanie danych
Jak długo będziesz wykorzystywać moje dane osobowe?
Będę przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zebrałem, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, biorę pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Twoich danych osobowych, cele, dla których przetwarzam Twoje dane osobowe oraz czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i obowiązujących wymogów prawnych.
9. Twoje prawa
W pewnych okolicznościach masz prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych:
Poproś o dostęp do swoich danych osobowych.
Poproś o sprostowanie swoich danych osobowych.
Żądać usunięcia swoich danych osobowych.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Poproś o przeniesienie swoich danych osobowych.
Prawo do wycofania zgody.
Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, skontaktuj się z EVELASH

Zwykle nie jest wymagana żadna opłata
Nie będziesz musiał uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z innych praw). Mogę jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli Twoja prośba jest wyraźnie bezpodstawna, powtarzalna lub przesadna. Alternatywnie mogę odmówić spełnienia Twojej prośby w takich okolicznościach.

Czego mogę od ciebie potrzebować
Być może będę musiał poprosić Cię o konkretne informacje, aby pomóc mi potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych (lub skorzystania z innych Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Mogę również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dodatkowe informacje w związku z Twoją prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi.

Termin odpowiedzi
Staram się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona lub złożyłeś wiele żądań. W takim przypadku powiadomię Cię i będę Cię informować.
10. Słowniczek
PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes oznacza interes mojej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu moją firmą, aby umożliwić mi zapewnienie najlepszej usługi/produktu oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia. Upewniam się, że evelash rozważy i zrównoważy wszelki potencjalny wpływ na Ciebie (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz Twoje prawa, zanim przetworzę Twoje dane osobowe w naszym uzasadnionym interesie. Nie wykorzystuję Twoich danych osobowych do działań, w których moje interesy są nadrzędne w stosunku do Ciebie (chyba że posiadam Twoją zgodę lub w inny sposób jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Możesz uzyskać dalsze informacje o tym, jak oceniam moje uzasadnione interesy w odniesieniu do potencjalnego wpływu na Ciebie w odniesieniu do określonych działań, kontaktując się z Evelash 

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie Twoich danych tam, gdzie jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy.

Przestrzeganie obowiązku prawnego lub regulacyjnego oznacza przetwarzanie Twoich danych osobowych tam, gdzie jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlegamy.

OSOBY TRZECIE

Zewnętrzne strony trzecie
Usługodawcy działający jako podmioty przetwarzające świadczący usługi informatyczne i administrowania systemem.
Profesjonalni doradcy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele.
HM Revenue & Customs, organy regulacyjne i inne organy, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności przetwarzania.

TWOJE PRAWA

Masz prawo do:
Żądanie dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „wniosek o dostęp osoby, której dane dotyczą”). Umożliwia to otrzymanie kopii danych osobowych i  zatrzymać o tobie i sprawdzić, czy Evelash przetwarza je zgodnie z prawem.

Poproś o sprostowanie Twoich danych osobowych, które posiadam. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadam na Twój temat, chociaż być może będę musiał zweryfikować dokładność nowych danych, które mi przekazujesz.

Żądać usunięcia swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić mnie o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abym nadal je przetwarzał. Masz również prawo poprosić mnie o usunięcie lub usunięcie Twoich danych osobowych w przypadku, gdy skutecznie skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), w przypadku gdy mogłem przetwarzać Twoje dane niezgodnie z prawem lub gdy jestem zobowiązany do usunięcia Twoich danych osobowych, aby przestrzegać lokalnego prawa. Pamiętaj jednak, że nie zawsze będę w stanie spełnić Twoją prośbę o usunięcie danych z określonych powodów prawnych, o których zostaniesz powiadomiony, jeśli ma to zastosowanie, w momencie złożenia wniosku.

sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych tam, gdzie jestem  opierając się na uzasadnionym interesie (lub interesie osoby trzeciej) i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważasz, że ma to wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo do sprzeciwu, gdzie  przetwarzam Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach mogę wykazać, że mam ważne i uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności.

Żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli chcesz, abym ustalił prawidłowość danych; (b) gdy moje wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abym je usunął; (c) gdy potrzebujesz mnie do przechowywania danych, nawet jeśli już ich nie potrzebuję, ponieważ potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub (d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania przeze mnie Twoich danych, ale muszę sprawdzić, czy mam nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.

Żądać przekazania swoich danych osobowych Tobie lub osobie trzeciej. Evelash przekaże Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że to prawo dotyczy wyłącznie informacji automatycznych, na wykorzystanie których początkowo wyraziłeś zgodę lub w przypadku których wykorzystałem te informacje w celu wykonania umowy z Tobą.

Wycofaj zgodę w dowolnym momencie, gdy  polegam na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, mogę nie być w stanie dostarczać Ci określonych produktów lub usług. Poinformuję Cię o tym w momencie wycofania zgody.

bottom of page